Welkom bij Kids & Zo

Een kleinschalige organisatie met drie bijzondere kinderdagverblijven, mooi verspreid over Amsterdam. Iedere locatie zijn eigen charme en op iedere groep (met maximaal 10 baby’s of 15 peuters) 3 pedagogisch medewerksters per dag, dit is uniek in Nederland. De leiding is per vestiging in handen van 2 ervaren vestigingsmanagers en pedagoog Jessica Haije. En iedere vestiging heeft een huishoudelijke kracht.

  • Drie pedagogisch medewerksters per groep
  • Baby’s èn peuters een eigen groep
  • Pedagogisch plan spelen=leren
  • Thematisch programma
  • Elke dag buiten spelen
  • Extra speelruimte
  • Wekelijks vakdocenten van buitenaf
  • Goede rapporten jaren op rij van de GGD

Lees meer hierover op de pagina met belangrijke informatie of vind alles wat u wilt weten over onze vestigingen Amstel, Baarsjes, en Centrum.

Download bijlage(n)