Belangrijke informatie over Kids & Zo

Kids & Zo Centrum is samen met Kids & Zo Baarsjes en Kids & Zo Amstel een project van Jessica Haije en Mark Valentin. Kids & Zo Centrum, is geopend sinds 1992, Kids & Zo Baarsjes is geopend in 2003 en Kids & Zo Amstel is geopend in mei 2008.

Alle vestigingen onderscheiden zich door het uitgesproken pedagogisch beleid en de daaruit volgende kwaliteit.

Drie pedagogisch medewerksters per groep

Door iedere dag 3 pedagogisch medewerksters op een complete groep te hebben, kunnen wij onze baby’s en peuters veel individuele aandacht en pedagogische begeleiding geven. Ook voor u als ouder is er meer tijd en aandacht voor een goede overdracht.

Baby’s èn peuters een eigen groep

De ontwikkeling van een kind hangt niet alleen af van de opvoeding en verzorging die je als ouders geeft, maar ook van de wereld om uw kind heen. Wij zorgen voor de ideale omgeving om in op te groeien. Een veilige plek, die voelt als thuis. Een plek waar vertrouwen en respect er voor zorgen dat baby’s en peuters zich in alle rust kunnen ontplooien, onder begeleiding van de beste mensen. Daarom kiezen wij voor horizontale groepen. In een aparte baby- en peutergroep is rust, veiligheid en hygiëne beter te garanderen. Baby’s krijgen op deze manier niet te veel prikkels. Ook kan het aanbod van activiteiten en spelmateriaal op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd en blijft de groep een uitdaging voor uw kind.

Op de babygroep zijn maximaal 11 baby’s (maximaal 10 bij Kids & Zo Centrum) per dag aanwezig in de leeftijd van 3 maanden tot 15/18 maanden, afhankelijk van de ontwikkeling van het kind.

Op de peutergroep zijn maximaal 15 peuters per dag aanwezig vanaf 15/18 maanden tot 4 jaar.

De groepen worden 's ochtends en 's avonds niet samengevoegd, zodat baby’s en peuters hun eigen vertrouwde groep en pedagogisch medewerksters hebben.

Pedagogisch plan spelen=leren

Ons team volgt een duidelijk pedagogisch plan, waarbij aandacht, veiligheid en transparantie voorop staan. (U kunt ons pedagogisch beleidsplan onderaan deze pagina downloaden als PDF-bestand.)

Thematisch programma

Er is dagelijks een divers creatief activiteitenaanbod aan de hand van een maandelijks wisselend thema. Het thema is ook verbonden aan het boek van de maand voor peuters. Voorbeelden van thema’s zijn: tuinieren, piraten, landen, kleuren, lichaam & zintuigen, zand & water etc. Ook worden de kinderen bij het 2x in de week koken, actief betrokken.

Er is speciaal spelmateriaal aanwezig voor 3-4 jarige peuters om met deze leeftijdsgroep pre-school activiteiten te doen ter voorbereiding op de basisschool.

Elke dag buiten spelen

Buiten spelen is dagelijks van groot belang voor kinderen, in de tuin, naar het park, speeltuin, kinderboerderij en Artis.

Extra speelruimte

Al onze vestigingen hebben een extra grote ruimte, waar gespeeld kan worden.

Deze speelruimte wordt gebruikt om te rennen, fietsen etc, ook fijn bij minder goed weer. De 3 pedagogisch medewerksters splitsen de peutergroep dagelijks, om in kleinere groepjes specifieke activiteiten aan te bieden, verspreid over de eigen speelruimte, de extra ruimte en de tuin.

Wekelijks vakdocenten van buitenaf

De wekelijkse lesjes van onze vakdocenten worden ook in de extra speelruimte gegeven. De lesjes voor de peuters zijn: dans/yoga; theater; sport en muziek. De vakdocenten van buitenaf geven de lesjes aan de hand van de thema’s op de groepen.

De baby’s krijgen ook muziekles.

Goede rapporten jaren op rij van de GGD

Zie attachments hieronder.

Download bijlage(n)