Kwaliteit, inspecties & brochure

Inspectie GGD Amsterdam

Jaarlijks komt de inspectie van de GGD Amsterdam op bezoek. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor dagopvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

  • ouders
  • personeel
  • veiligheid en gezondheid
  • accommodatie en inrichting
  • groepsgrootte en medewerkster-kind-ratio
  • pedagogisch beleid en praktijk
  • klachten

Gezondheids- en veiligheidsmanagement

Op Kids & Zo werken wij met een gestructureerde methode om de gezondheid en veiligheid in ons kinderdagverblijf te waarborgen. Met de invoering van de Wet kinderopvang zijn wij zelf verantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving. Wij doen dit middels de Risicomonitor Kinderopvang. Met de monitor inventariseren wij eenvoudig op locatieniveau de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

Brandweercontrole

Elk jaar komt de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken ons kinderdagverblijf inspecteren. Het gebouw, ons brandplan, ons ontruimingsplan en onze brandmeldcentrale worden dan gecontroleerd. Verder houden wij twee maal per jaar met het hele team een brandoefening, en is er dagelijks altijd een BHVer aanwezig.

Kwaliteitswijzer Kinderopvang

https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/opvang/vestiging/kids-zo-centrum-b-v

Kinderopvangkaart

http://www.kinderopvangkaart.nl/ondernemer/view/8654

Download bijlage(n)