Ouderbijdrage

In de onderstaande tabel vindt u de contracturen en tarieven per 1 januari 2021:

dgn/wk opvang contracturen/jaar contracturen/maand prijs (jaarbasis) factuurbedrag (maand)
1 516 43 5.495,40 457,95
2 1032 86 10.990,80 915,90
3 1548 129 16.486,20 1.373,85
4 2064 172 21.981,16 1.831,80
  • uurprijs: €10,65
  • uren per dag: 10,75 uur
  • aantal weken per jaar: 48
  • extra dag: € 114,49

De ouderbijdrage is vastgesteld op €10,65 (prijspeil 2021) per uur en kan jaarlijks bijgesteld worden. De prijs is inclusief de kosten van luiers, fruit, eten, drinken en verzorgingsartikelen. U ontvangt maandelijks een rekening van ons die bij vooruitbetaling van uw bankrekening wordt geïncasseerd.

In het overeengekomen bedrag zijn de dagen dat Kids & Zo gesloten is, namelijk op feestdagen en tijdens de vakantie, al verrekend. Bij ziekte of tijdens de vakantie van uw kind dient dit bedrag eveneens te worden betaald. Er worden dus twaalf maanden per jaar gefactureerd. De kosten voor kinderopvang kunt u gedeeltelijk van de belasting terugkrijgen.

Bij beëindiging van de opvang dient een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen. Deze opzegging dient schriftelijk aan ons meegedeeld te worden.

Aanvragen om veranderingen aan te brengen in de bestaande overeenkomst, dienen twee maanden van te voren ingediend te worden bij de leiding. Wij kunnen dan proberen zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Het ruilen van dagen is mogelijk. Het aantal ruildagen per kalenderjaar wordt naar rato het aantal dagen dat uw kind per week komt berekend. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om naast de overeengekomen dagen een hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen of er op de ochtend zelf naar informeren. Extra dagdelen worden natuurlijk wel in rekening gebracht.

Aantal opvangdagen

Uw kind is minimaal één dag per week welkom bij Kids & Zo.

Als u als ouders graag met één dag wil beginnen, is dat mogelijk. Wel houden wij in de gaten of uw kind goed kan wennen en kunnen wij eventueel bespreken of uw kind beter over kan gaan naar twee dagen opvang per week.

Het maximum aantal dagen dat uw kind geplaatst kan worden is vijf dagen per week.

Een opvang voor vijf dagen is niet direct waar Kids & Zo naar streeft, omdat wij het belangrijk vinden dat een kind ook in zijn eigen omgeving opgroeit. Een mogelijke oplossing zou een oppas thuis zijn voor één dag per week. Het is prettig voor uw kind als de opvang op vaste dagen gepland is en een duidelijk ritme heeft.

Verder bestaat er de mogelijkheid om naast de overeengekomen dagen een hele of halve dag extra te reserveren, mits er plaats is. U kunt dit van tevoren aanvragen of de ochtend zelf er naar informeren.